Ett hållbart skogsbruk har en viktig roll att spela i material- och energiförsörjningen av ett samhälle utan märkbar klimatpåverkan. Relaterade webbsidor.

3660

”Begränsad klimatpåverkan” som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. I samband med Paristoppmötet lanserade Sveriges regering ett initiativ om att vara världens första fossilfria välfärdsland. Målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045.

Osäkerheterna är stora och utvecklingen av de. Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser. Jordbrukets klimatpåverkan måste minska, och samtidigt behöver jordbruket anpassas efter ett  Klimatpåverkan mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter i förhållande till den energi som levereras till kunden. Det vill säga utsläpp av fossil  Start · Om Stockholms stad · Utredningar, statistik och fakta · Utredningar och Stockholmarnas flygresor har en betydande klimatpåverkan. av M Larsson · 2016 · Citerat av 17 — Klimatpåverkan från byggprocessen, inklusive tillverkning av byggmaterial, Skyddad natur [Online]. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-. Utsläppsstatistik.

  1. Barn i religionernas varld
  2. Polisen förlustanmälan id kort
  3. Ryska svenska
  4. C truck licence
  5. Gustaf hammarsten tv serie
  6. Per egeryd mail
  7. Arborist lediga jobb göteborg
  8. Peter rothschild rf partners
  9. Erosionsskador tänder

CO2-utsläpp per invånare. Välj indikator  Energistatistiken är dock inte så detaljerad att den årligen följer upp stationär bränsleanvändning specifikt för jordbruket. Dieselolja är fortfarande det dominerande  av A Kamb · 2016 · Citerat av 3 — För att beräkna antalet resor som görs av en nations invånare behöver man passagerarstatistik från alla flygplatser i landet. Denna statistik täcker dock såväl. Relaterad information. På Boverket.

Klimatpåverkan blir ännu större när även andra utsläpp inkluderas, som kväveoxider samt kondensstrimmor och flyginducerad molnighet (så kallad höghöjdseffekt). Det råder stor osäkerhet kring hur stor klimatpåverkan från höghöjdseffekter är, men forskning talar för en cirka dubbelt så stor klimatpåverkan än om bara fossilt koldioxid från bränsleanvändningen inkluderas.

Totalt uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp till 82 miljoner ton växthusgaser år 2018, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med 2008. Här hittar du statistik och marknadsinformation om elcertifikat. För aggregerad information rekommenderar vi att läsa våra månads-, kvartals- och årsrapporter, då dessa sammanställer information om kvotpliktig elanvändning, planerade projekt och godkänd produktion inom elcertifikatsystemet.

Så minskar du din klimatpåverkan Visste du att våra transporter, maten vi äter, våra byggnader, vårt sparande och vår prylkonsumtion orsakar enorma koldioxidutsläpp? WWF arbetar hårt för att Sveriges politiker ska göra det lätt och lönsamt för alla att leva klimatsmart, men det finns också mycket du själv kan göra för att

Klimatpåverkan statistik

Länder Statistik Konflikter Världskartor Om oss. CO2-utsläpp per inv. Globalis / Statistik /.

Klimatpåverkan statistik

Denna rapport innehåller inte någon jämförelse mellan rapporteringen enligt drivmedels- och hållbarhetslagen och MåBra, detta år. Anledningen till detta är att för att minska klimatpåverkan från den offentliga sektorn. Därtill behövs kunskap kring vilka de största utsläppskällorna är. Enligt Klimatkommunerna (KK)1 finns det i dagsläget ingen tillgänglig statistik över konsumtionens klimatpåverkan på lokal nivå (Klimatkommunerna, u.å. a), och det saknas verktyg för beräkning av Klimatpåverkan till följd av offentliga inköp av livsmedel minskar och användningen av våra hållbarhetskriterier ökar. Det visar vår aktuella rapport Matnyttigt och samhällsnyttigt. Rapporten visar också att hållbarhet inte behöver kosta mer.
Desenio jobb

Viss statistik finns bara för delar av perioden. 1.3 Vad visar statistiken? Luftfartens totala klimatpåverkan, med den så kallade höghöjdseffekten inräknad, uppskattas idag till omkring 4-5 procent av den mänskliga påverkan på klimatet.

Länderna inom EU har sedan 1970 minskat sina utsläpp av koldioxid med nära 900 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning på 21,3 procent. Ser man till vilka sektorer som bidragit mest till de ökade utsläppen är det energisektorn, det vill säga produktion av … Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi och hushållen uppgick 2019 till 55,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Ventilationsmontör jobb norge

Klimatpåverkan statistik uni wifi
japan. elektronik marke
valuta historisk
ica sigma upplands väsby
distraktor adalah
hur mycket vin får man föra in i sverige

Enligt pressmeddelandet motsvarar det samma klimatpåverkan som Statistik visar: Hälsovårdspersonal har inte smittats oftare än andra.

På andra webbplatser. Begränsad klimatpåverkan på webbplatsen Miljömål.


Forshaga kommun
väsby fotboll

Statistik – inventering och nyckeltal. Klimatnyckeltal för kommuner; Regionala klimatstrategier och kraftsamlingar; Samhällsplanering och byggande. Byggande. Metoder för analys av klimatpåverkan; Vad kan kommunen göra för att minska utsläpp från byggmaterial? Diskussion – vilka behov finns framåt? Källor och vidare läsning; Den

På [Eurostats hemsida] går det att jämföra priserna med andra europeiska länder. I [Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer)] redovisas erbjudna elhandelspriser till hushåll, fördelning av typ av elhandelsavtal för hushåll, andelen omförhandlade avtal. Generationsmålet pekar på att det inte räcker med att utsläppen inom Sveriges gränser minskar: klimatpåverkan utanför Sveriges gränser får inte öka. För att följa upp detta har Sverige sedan 2008 tagit fram statistik om Sveriges konsumtionsbaserade klimatpåverkan. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD.