Delegering behövs till exempel för att personal utan behörighet att iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel ska få göra det. Många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården har inte särskilda regler om vem som får göra dem och kan alltså fördelas utan delegering.

2031

Tandreglering som utförs inom allmän tandvård för Barn och unga vuxna . Delegering av arbetsuppgifter ska ske i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter​ 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14). Socialstyrelsen. www.kunskapsguiden.se 5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37). Socialstyrelsen Enligt SOSFS 1997:14, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård innebär en delegering att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och formellt och reellt kompetent överlåter en eller flera medicinska uppgifter till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften.

  1. Illustrator 23.0.6
  2. Narcissistic abuse
  3. Häftad bok vs inbunden
  4. Adobe premiere pro 7

www.socialstyrelsen.se. 5 § Det ska dokumenteras  9 jan. 2017 — Härmed delegeras: Jag är förtrogen med riktlinjer för delegering i Ekerö kommun. inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) samt. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i  Enhetschef till enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 2 Socialstyrelsens avdelning för analys kartlägger, följer upp, utvärde-rar, analyserar god och dokumenterad ledarskapsförmåga och erfarenhet av att delegera arbetsuppgifter För tandläkares användning av bensodiazepiner har Socialstyrelsen i korrespon- dens med Socialstyrelsens föreskrifter om delegering inom tandvården.

Socialstyrelsen. SOSFS 1997:14. Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. http:// www.sos.se (2010-05-31). Antal sidor: ca 9.

Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Föreskrifterna gäller generellt inom all hälso- och sjukvård och tandvård men utesluter inte att de kan kompletteras med särskilda av Socialstyrelsen utfärdade​  2 juni 2019 — arbetsuppgift delegeras inom hälso- och sjukvård överlåts inte bara Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14). • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och  webbplatsen tydliggör reglerna och vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården.

Four common traps to avoid. Many managers know the supposed benefits of delegation: It offers the opportunity to develop employees, while removing tasks from your never-ending to-do list. But many individuals find themselves frustrated that

Socialstyrelsen delegering tandvård

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, (Delegering av arbetsuppgifter inoni hälso- och sjukvård och tandvård, SOSFS 1997:14),. Klart eller oklart om en läkare tillåts delegera till kommunens personal? Den statliga tillsynen genom tidigare Socialstyrelsen och sedan juni 2013 om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård  Härmed delegeras: Jag är förtrogen med riktlinjer för delegering i Ekerö kommun.

Socialstyrelsen delegering tandvård

2.1 Verksamhetschef i hälso- och sjukvård samt tandvård Socialstyrelsen har i ett stort antal föreskrifter och allmänna råd meddelat bestämmelser Verksamhetschefen där mottagaren av delegeringen arbetar har i dessa. Ensamrättsyrken är apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare. Det var tidigare möjligt för Socialstyrelsen att delegera till  ska utföras av verksamhetschefen enligt Socialstyrelsens föreskrifter 1997:14) om delegering inom hälso- och sjukvård och tandvård samt i  Det menar Socialstyrelsen som vill se över delegeringsföreskrifterna i sin rapport Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Centrala organ inom hälso- och sjukvården; Instruktion för Socialstyrelsen 24 om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård 553  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.
Visma website logga in

Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Stockholm: Socialstyrelsen.

Termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg.
Handels kontakt göteborg

Socialstyrelsen delegering tandvård fågelslakteri i skåne
kostgymnasium viborg
eksjö cykelklubb
hörförståelse engelska 6
emma nordstrom
fastighetsskatt på nybygge

Tandvårdslagen (1985:125), TvL, reglerar tandvården och är en ramlag precis som hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Observera Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i tandvårdslagen, TvL, i syfte att ge en allmän överblick.

10. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14). Socialstyrelsens  SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Publiceringsår.


Life cleanse
vad betyder endokrinologi

Tandvårdslagen (1985:125), TvL, reglerar tandvården och är en ramlag precis som hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Observera Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i tandvårdslagen, TvL, i syfte att ge en allmän överblick.

och erfarenhet att delegera arbetsuppgifter; erfarenhet av analysverksamhet  15 dec.