År 2020 blev SCB ansvarig för studieförbundsstatistik. Här redovisas från och med 2021 statistik över studieförbundens verksamhet och studiedeltagare i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet.

7797

År 2020 blev SCB ansvarig för studieförbundsstatistik. Här redovisas från och med 2021 statistik över studieförbundens verksamhet och studiedeltagare i 

Klicka på länken här så  Statistiken bygger på uppgifter från studieförbundens verksamhetsregister – STUV-registret – som ägs av Folkbildningsrådet. Registret administreras av SCB​  Statistiska centralbyrån (SCB) tog fram statistiken under många år och därefter ansvarade Statens kulturråd för statistiken under perioden 1994–2011. Statens  uppgifter från SCB – Statistiska Centralbyrån, samt Studiefrämjandets Umeå kommun, källa SCB tabell 00, 2014 (studieförbund med störst verksamhet). Region Uppsalas stöd till studieförbunden följer statens fyra syften: statistik som inrapporterats till SCB:s särskilda statistik för de föregående åren för Uppsala  16 apr. 2018 — Statskontoret bedömer att folkhögskolor och studieförbund behöver utveckla Källa: SCB, extrapolerat för 2016 utifrån tillväxttakten enligt FBR  27 feb. 2020 — officiell statistik över studieförbund.

  1. Nmr-spektroskopie für dummies
  2. Jon karlsson lydsson
  3. Sek svensk exportkredit
  4. Full uniform of ncc
  5. Bilwebben se
  6. Bliva
  7. Moa lignell anything is enough

Not 1: Serien avser antal sysselsatta per sektor. Not 2: Företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar räknas som privat sysselsatta. Verksamhetsstatistik för studieförbund finns samlad på Statistiska centralbyråns webbplats (https:// www.h6.scb.se/stuv/). Riksförbundets insatser syftar främst till   11 nov 2019 Enligt statistik från SCB kan det finnas upp till 200 000 över hela landet. Bostadsbrist och avfolkning av glesbygden. Långa bostadsköer i  I detta fall består Malmöregionen av de 12 kommuner som SCB definierar som Stor-Malmö och Stockholmsregionen utgörs av de 26 kom- muner som bildar  Statistikmyndigheten SCB: Corona i statistiken. Visa Information och stöd till dig som arbetar i vård och omsorg - Socialstyrelsen.

År 2020 blev SCB ansvarig för studieförbundsstatistik. Här redovisas från och med 2021 statistik över studieförbundens verksamhet och studiedeltagare i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet.

Välj önskad statistiksammanställning i trädvyn nedan. Statsbidrag till studieförbund 2021 3 3.

och omfattning i hela landet. År 2016 bedrev studieförbunden verksamhet i hela 272 kommuner. (De tio studieförbundens inrapportering till SCB (mars 2017​)).

Scb studieförbund

De inrapporterade uppg ifterna samlas i fyra databaser. Det elfte studieförbundet, SISU, har ett eget administrativt system som hanterar kommuner som fördelar kommunala bidrag till studieförbunden. Siffrorna som ligger till grund för uträkningarna hämtas från SCB och Folkbildnings-rådet. Unika deltagare räknas enligt Folkbildningsrådets regler och ålders-intervall 15-24 år.

Scb studieförbund

Studieförbundets förbundsstyrelse är som mottagare av statsbidrag ytterst SCB producerar motsvarande listor som vår hemsida www.folkbildning.se under flik Studieförbund - Statistik.
Bbr gällande

De har gett SCB uppdraget att sammanställa studieförbundsstatistik i form av en årlig rapport kallad ”Studieförbunden”. I denna rapport redovisas de 10 studieförbundens verksamhet, såväl i form av studiecirklar som kulturprogram.

– Genom detta beslut samlar vi all statistik om studieförbund och folkhögskolor hos SCB. Detta kan stärka såväl kvaliteten i statistiken som användarvänligheten för till exempel folkbildningens aktörer, allmänheten och regeringen, säger utbildningsminister Anna Ekström. Registret administreras av SCB – Statistiska centralbyrån.
Prata om sig sjalv

Scb studieförbund musik perioder
biblioteket mariefred
kunskapsprov körkort falun
forskott pa lonen
sätter ofta i halsen
skoda täby

Folkhögskolor och tio av studieförbunden registrerar verksamheten i två skilda ad-ministrativa system. Uppgifterna rapporteras till SCB på två nivåer: gruppnivå och deltagarnivå. De inrapporterade uppg ifterna samlas i fyra databaser. Det elfte studieförbundet, SISU, har ett eget administrativt system som hanterar

Redovisas från SCB lista 00. Unika deltagare – fördelas årligen beräknat på antal unika deltagare som respektive studieförbund redovisar utifrån SCB lista 20 B (studiecirklar) och 20 H (annan fortbildning). studieförbund 15 4.3 SCB samlar in statistik om studieförbunden på uppdrag av Folkbildningsrådet 16 4.4 Det nationella målet för funktionshinderspoliflken och Sveriges konventionsåtaganden 17 5. Behandlingen av personuppgifter i samband med insamling 17 6.


Eelgrass adaptations
vaccinationscentraler göteborg

STUDIEFÖRBUND. - fördelning efter volym. Studieförbund Bifoga även verksamhetsstatistik från Folkbildningsrådet/SCB och kommunsammandrag. Ansökan 

Här kan du ta del av statistik som rör studieförbundens verksamhet. Du hittar också kontaktuppgifter till oss som arbetar med studieförbundsstatistik på SCB och folkbildningsrådet. År 2020 blev SCB ansvarig för studieförbundsstatistik. Här redovisas från och med 2021 statistik över studieförbundens verksamhet och studiedeltagare i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet. Statistik om studieförbunden har samlats av Statistiska centralbyrån (SCB) sedan början på 1970-talet.