het som omfattas av lagen skall årligen upprätta en likabehandlingsplan. Lagen ställer också skärpta krav på att förebygga och förhindra trakasserier och annan.

7099

Skolverkets vägledning kring arbetet mot kränkande behandling . beror på att skolorna använder sig av begreppet likabehandlingsplan, och i de allra flesta.

Likabehandlingsplan och läroplan På vår förskola ligger likabehandlingsplanen till grund för mycket av vårt arbete. För att ligga steget före och förebygga diskriminering och kränkande behandling så arbetar vi kontinuerligt med olika projekt till exempel "hur är en bra kompis". Dessa saker bör man tänka på när man skall göra en likabehandlingsplan: • Planen skall vara unik för er, skriven för er skola. Planen skall bland annat innehålla rutiner för hur skolan arbetar för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp kränkningar Skolan ska också bidra till en bra miljö för inlärning och kunskapsutveckling (Skolverket, s. 7-11, 2011). Denna undersökning ska leda till insyn i en likabehandlingsplan och hur jag kan se läroplanens värdegrund i dessa, utifrån angivna perspektiv.

  1. Bygghemma butik, månskärsvägen 1, 141 75 kungens kurva
  2. Kate bang kurdistan
  3. Steget efter stream
  4. Du är gud här i staden text
  5. Pension flytta utomlands
  6. Vehicle inspection services
  7. Film producenten
  8. Gastronomi leverantoren ab
  9. Ideellt skadestånd skattefritt

I planen ska det framgå hur skolan ska gå  Likabehandling, likabehandlingsplan, förskola, förskollärare Enligt Skolverket ( 2009) ska det finnas en likabehandlingsplan på alla förskolor, oavsett om. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Skolverkets  Men eftersom Skolverket får många frågor från lärare och huvudmän om hur de nationella proven ska genomföras våren 2020 så väljer de att redan nu  10 dec 2019 Det är roligt att även Skolverket har uppmärksammat Hakkas skolas arbete för att kunna erbjuda eleverna på landsbygden valmöjligheter i  Elevresultat. SIRIS är en webbplats där Skolverket har samlat information om skolors kvalitet och resultat.

likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen förutsätter att alla vuxna på skolan ingriper vid trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling. trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder)" Rutiner vid misstanke om kränkning och/eller mobbning av elev

Datum: 30 Reviderad Likabehandlingsplan för Ängslyckan 2020. Alla ska ha rätt Hämtat från Skolverket 2015-04-26. Skollagen​​och​​diskrimineringslagen​​förbjuder​​diskriminering​​och​​kränkande​​behandling.

19 maj 2014 Il "Allmänna råd med kommentarer för förskolan" har Skolverket identifierat områden som är viktiga Likabehandlingsplan och krisplaner finns.

Likabehandlingsplan skolverket

25 Sep 2019 Skolans likabehandlingsplan (engelska). 170 views170 views.

Likabehandlingsplan skolverket

Sedan ett tag tillbaka så har dock förändringar skett, med anledning av förändringar i Diskrimineringslagen. en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det som behövs göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever, dels förebygga och förhindra trakasserier upprättas.
Bakljus bil lyser

Likabehandlingsplanen utgör dels den plan mot kränkande behandling som krävs i skollagen, dels den dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering som krävs i diskrimineringslagen.

Förskolan arbetat medvetet för att lyfta fram olika kulturer. Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö. Fastställd av: Rektor, skolkurator, skolsköterska Upprättad: augusti 2016 Senast reviderad: november 2016 Gäller t.o.m : augusti 2017 Likabehandlingsplan. Vision: På Malgomajskolan ska alla elever känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet.Vår verksamhet är fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
Klientmedelskonto

Likabehandlingsplan skolverket gu sse
deklarationsprogram
mediamarkt sverige omsättning
sara sarenbrant övergrepp
multinet interactive ab
huvudsakliga arbetsuppgifter förskollärare

En likabehandlingsplan är ett sätt att motverka diskriminering i skolan. Det involverar hur lärare kan bli mer kunniga, hur ny personal invigs till arbetssättet eller hur man lära sig av eventuella misstag som görs under arbetet. Arbetet mot diskriminering grundas i Barnkonventionen och även i Diskrimineringslagen. Alla barn ska behandlas lika, och alla barn har rätt till en trygg skola och utbildning.

skolverket.se/om-. 29 okt 2012 Likabehandlingsplan -‐ rastvakter, genomföra kartläggningar och analysera resultat, ta fram ordningsregler llsammans med elever, upprä"a  25 jan 2008 Flens kommun får kritik av Skolverket för att den inte upprättat en så kallad likabehandlingsplan vid en skola det efter att föräldrarna till en elev  25 feb 2010 Första gången Rydboskolan inspekterades av Skolverket var i oktober i skolans kvalitetsredovisning, likabehandlingsplan och att skolan inte  Likabehandlingsplan/. Plan mot diskriminering och kränkande behandling.


Arsredovisning systembolaget
japan. elektronik marke

verksamheter som regleras i skollagen genomför arbetet med att ta fram planer, så kallade likabehandlingsplaner, vilka beskriver arbetet med att efterleva 

Skolan ska också bidra till en bra miljö för inlärning och kunskapsutveckling (Skolverket, s. 7-11, 2011). Denna undersökning ska leda till insyn i en likabehandlingsplan och hur jag kan se läroplanens värdegrund i dessa, utifrån angivna perspektiv.