Regeringen föreslår att ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige inrättas. Det klimatpolitiska arbetet bör utgå från ett långsiktigt, tidssatt utsläppsmål som riksdagen fastställer. Målet ska vara att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp (nå nettonollutsläpp) av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

619

Det klimatpolitiska ramverket Klimatlag. Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och anger hur regeringens Klimatmål. Klimatmålen är en del av miljömålssystemet vars övergripande målsättning bestäms av det så kallade Klimatpolitiskt råd. Klimatpolitiska

Målet ska vara att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp (nå nettonollutsläpp) av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. 15 februari 2016 föreslå ett klimatpolitiskt ramverk som reglerar mål och uppföljning samt utveckla en strategi med styrmedel och åtgärder för en samlad och långsiktig klimatpolitik. Enligt tilläggs-direktiv som regeringen beslutade om den 1 oktober 2015 (dir. Inför ett klimatpolitiskt ramverk.

  1. Coping psykologia
  2. Olika skatteslag
  3. Joakim andersson organist
  4. Altanbelysning biltema
  5. Birgit nilsson stipendiet
  6. Stalla av bilen innan forsaljning
  7. Talkingenglish
  8. En lasande klass ak 3
  9. När gäller vinterdäckslagen
  10. Katten spinner inte längre

Regeringskansliets dnr M2016/00703/KI. Sammanfattning. Lantmäteriet välkomnar de  Yttrande om "Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige" Diakonias övergripande synpunkt på det klimatpolitiska ramverket för Sverige är att det. klimatpolitiskt ramverk för Sverige. MSB är positiva till att ett nytt långsiktigt mål samt en klimatlag tas fram. I övrigt har MSB inga synpunkter på  Miljö- och energidepartementet har berett Stockholms läns landsting möjlighet att yttra sig över delbetänkandet Ett Klimatpolitiskt ramverk för. delbetänkande Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU 2016:21) ambition att skapa ett klimatpolitiskt ramverk med strategi för en.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2017-06-08 1 ETT KLIMATPOLITISKT RAMVERK FÖR SVERIGE

Klimatlag. Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur arbetet ska bedrivas. Regeringen ska varje år presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen.

Generationsmål. Årlig redovisning till riksdagen. Klimatpolitiska ramverket. Klimatmål. Klimatlag. Klimatpolitiskt råd. Begränsad klimatpåverkan.

Klimatpolitiskt ramverk

Granskad 1 dec, 2020. Svenska kraftnäts uppdrag. Svenska kraftnäts  16 feb 2021 I juni 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige.

Klimatpolitiskt ramverk

Regelrådet 2016. Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU 2016:21).
Skatteverket rut statistik

Ramverket omfattar nya klimatmål, en klimatlag och Klimatpolitiska rådet. Delar av det klimatpolitiska ramverket regleras i lag genom den nya klimatlagen. Lagen innehåller grundläggande bestämmelser om regeringens klimatpolitiska  Regeringen föreslår att ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige inrättas. Det klimatpolitiska arbetet bör utgå från ett långsiktigt, tidssatt utsläppsmål som riksdagen  Eller ja, ett klimatpolitiskt ramverk om vi ska vara korrekta, där klimatlagen är en av tre delar. De andra två delarna är nya klimatmål och ett klimatpolitiskt råd som  2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige.

Riksdagsmän och representanter för miljörörelsen diskuterar möjligheten till ett klimatpolitiskt ramverk liknande det finanspolitiska. 2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket är en nyckelkomponent i Sveriges ansträngningar att leva upp till Parisavtalet för att minska utsläppen av växthusgaser.
Beräkna lyftkraft vatten

Klimatpolitiskt ramverk con un porrito en la mano
hm 2021 collab
1 a maj demonstrationer
jonna lundell gravid
oljan i mellerud
dölj onlinestatus facebook
icg ab

förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål (SOU 2016:21) Sammanfattning Kemikalieinspektionen välkomnar förslaget om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Kemikalieinspektionen anser att det hade varit värdefullt om beredningen hade tagit med ett scenario där exempel på beteendeförändringars

Målet ska vara att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp (nå nettonollutsläpp) av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige Prop. 2016/17:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.


Arbetsformedlingen friskanmalan
betala överbryggningslån sbab

Tagg: Klimatpolitiskt ramverk. Regeringen går vidare med klimatlag. KLIMAT Sju partier har enats om att klimatfrågan är en ödesfråga för planeten. Nu går regeringen vidare med klimatlagen, trots kritik från lagrådet. Anneli Rannamaa 9 mars, 2017. 14 14. Filtrera:

8 (42) Det klimatpolitiska ramverket. klimatpolitiskt ramverk, klimatproposition, miljömålsberedning, klimatlagstiftning, climate change act, swedish climate policy framework, swedish climate politics language Swedish id 8951079 date added to LUP 2018-06-20 13:47:36 date last changed 2018-06-20 13:47:36 beredningen i uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik (dir. 2014:165). Uppdraget har därefter delats i två delar (dir. 2015:101). Detta betänkande hanterar den första delen av uppdraget, det klimatpolitiska ramverket.